do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Kadłubówka w celu przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA.

Konieczność przeprowadzenia wyborów  przedterminowych wynika w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa wskutek śmierci. Dotychczasowy sołtys Pan Jan Gzowski pełnił funkcje sołtysa od 1990  do 2016 roku. W latach 1990 - 2002 był radnym Rady Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2017 roku o godz.15.00 w domu Pana Alfreda Zielińskiego w Czarnotach odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Czarnoty  w celu przeprowadzenia wyborów SOŁTYSA.

Wybory przeprowadza się w związku z rezygnacją z tej funkcji dotychczasowego sołtysa

 
 
 
 

                                                                                WÓJT GMINY

                                                                             Sławomir Zalewski

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service