do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Dot. projektu planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami.

 
 
 
 

W związku z tym, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się do organów wykonawczych gmin lub związków międzygminnych z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, 
 • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla  województwa mazowieckiego 2030,
 • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla  zatrzymanych transportów odpadów.

 

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są:  

 1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami - aktualizacje.
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mazovia.pl.

Informuję także, że wyrażenie opinii, zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o odpadach może nastąpić w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać: 

 • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl,
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
 • drogą listowną na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Ponadto informujemy, że w ramach konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 zaplanowane są spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które odbędą się:  

 • Warszawa – 19 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - ( Sala Konferencyjna - parter w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26);
 • Radom – 22 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (Sala Konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a);
 • Siedlce – 24 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce);
 • Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (Sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38);
 • Płock – 7 maja 2024 roku, godz. 11 00 - (Sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna);
 • Ciechanów – 8 maja 2024 roku, godz. 11 00 - (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami:

Justyną Kuś (22-356-38-39) lub Adamem Żelarzewskim (22-597-90-92).  

Podstawa prawna:

 1. art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Sprawę prowadzi:
Adam Żelarzewski, Telefon: 22 59 79 092, adam.zelarzewski@mazovia.pl

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service